CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
CHANGE LAYOUT
 • leftlayout
 • rightlayout
SET FONT SIZE
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Thi Ca Thơ Đường THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA - CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA - CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

pergasus

 

1. CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

               (Xướng)

 

“Bóng câu cửa sổ” quá nhanh, ôi!

“Vó ngựa” năm xưa trở lại rồi

“Mã đáo thành công” nhiều thắng lợi

“Ngựa non háu đá” ít lôi thôi

“Đầu trâu, mặt ngựa” bình tâm đấu

Đường cũ, ngựa quen” cẩn thận chơi

“Giáp Ngọ” an khang cùng thịnh vượng

Đường dài, sức ngựa” mạnh khơi khơi

 

John Thụy

Chú thích: Mỗi câu có một ca dao hay thành ngữ về ngựa

2. QUỐC HẬN GIÁP NGỌ

    (Họa 1)

 

"Gà nhà cõng rắn đến ăn!", ôi!

"Khẩu Phật, tâm xà", đúng vậy rồi.

"Quý Tỵ" vừa qua, "Giáp Ngọ" tới,

"Rắn Rồng" không thấy, "Ngựa Trâu" thôi!

"Miệng hùm nọc rắn" cần lưu ý,

"Đả thảo kinh xà" chẳng phải chơi!

"Đầu rắn, mắt chuột" quân cộng phỉ

"Độc xà" một lũ quỷ lên khơi!

 

CHẨM TÁ NHÂN

01/11/2014

 

3. CHÍ TRAI GIÁP NGỌ

(Họa 2)

 

"Tứ Mã Nan Truy" khó thật! ôi!

"Vó Câu Song Cửa" Tết sang rồi

"Hoạ Vô Đơn Chí" không chi cả

"Phúc Bất Trùng Lai" có thế thôi

"Mã Đáo Thành Công" đừng tự đại

"Đất Lành Chim Đậu" cứ vui chơi

"Đơn Thương Độc Mã" lưng chưa mỏi

"Da Ngựa Bọc Thây" lấp biển khơi

 

Ó Biển 227 LC

 

4. Chúc Xuân Giáp Ngọ

                (Họa 3)

 

“Đơn thương, độc mã”: chuyện trời ôi.

“Vạn mã Thiên binh”: đã khó rồi.

“Háu đá Ngựa non”: tuồng thiệt rõ.

“Chạy như ngựa vía”: vẻ hèn thôi.

“Chiêu binh mãi mã”: làm như thật.

“Thay ngựa đổi đường”: thấy tựa chơi.

“Mã đáo thành công”: xin chúc phúc.

“Tái ông thất mã”: lại lên khơi.

 

Bùi Tiến

 

5. Đón Ngựa, Đưa Rắn

                (Họa 4)

"Ngựa phi nước đại", Rắn: "Than ôi!”

"Ngựa chạy theo bầy", Rắn cuốn rồi

"Cưỡi ngựa xem hoa" thanh thản quá

“Lên xe xuống ngựa” mệt mê thôi

“Chạy như ngựa đuổi” chào đưa Tỵ

“Tô điểm yên cương” rước Ngọ chơi (1)

“Bốn vó” năm này đừng “vấp ngã” (2)

 “Giữa dòng thay ngựa” chốn ngàn khơi! (3)

 

Ph.

1. Tục ngữ Mông Cổ: “Không phải yên cương tô điểm ngựa, không phải áo quần trang điểm người”

2 . Tục ngữ Nga: “Ngựa bốn vó, vẫn cứ bị vấp ngã”

3.  Hai câu cuối hàm ý cầu mong dân VN bên bờ đại dương vững chí tranh đấu cho một thay đổi tốt đẹp hơn.

 

      6. Cao bay xa chạy

          ((Họa 5)

 

“Đầu trâu mặt ngựa” ối giời, ôi!

“Cõng rắn cắn gà nhà” chết rồi.

“Khẩu Phật tâm xà” toàn lũ đó,

"Miệng hùm nọc rắn" cả đàn thôi.

“Buôn quan bán tước” tha hồ góp,

“Xuống ngựa lên xe” thỏa thích chơi.

“Mãi mã chiêu binh” sao cũng ngỏm,

"Cao bay xa chạy” tít mù khơi.

 

Hp-TnT 1/24/2014

 

7. Giáp Ngọ Ngẫm Suy (2014)

                   (Cảm tác 1)

 

Thắm thoát năm qua chóng hết, ôi!

Thọ cho Quý Vị (Tỵ) sáu mươi rồi

Mừng thay!  Ngựa đến về hưu nghỉ

Đón cảnh hưu viên dưỡng phận thôi

Luyện bút đầu Xuân mời bác khởi

Kinh luân chí Hạ viếng ông chơi

Ngọ, Mùi, Thân, Dậu luân hồi chuyển

Đảng tà, cộng phỉ, xác thân phơi

 

ĐS

 

8. Vó Câu Muôn Dặm

                (Cảm tác 2)

''Bóng chim tăm cá "'hỡi chàng ơi
Cá lặn , chim bay khuất nẻo rồi
Quý Tỵ qua rồi người đi mãi
Giáp Ngọ lại về chẳng tăm hơi !
''Cách mặt xa lòng'' như đã khuất
Người đã sang sông bỏ cuộc chơi !
“Ngựa quen lối cũ !” đâu dừng buớc
Con tàu xưa đã nhổ ra khơi

MT

9. CẢM ĐỀ XUÂN CON NGỰA

                (Cảm tác 3)

 

" Ngựa quen đường cũ " lại qui hồi,
" Giáp Ngọ " xuân về luận chút chơi !
" Mặt ngựa đầu trâu " còn những kẻ,

" Bọc thây da ngựa " biết bao người !
" Ngựa non háu đá " ôi thừa sức,
" Mã đáo thành công " khéo đổi đời !
" Làm ngựa làm trâu " rồi cũng thế,
" Bóng câu cửa sổ " thoáng qua rồi !


 Đỗ Chiêu Đức.

10. GIÁP NGỌ CÙNG VUI

     (Cảm tác 4)

 

"Giáp Ngọ" xuân về rộn khắp nơi,
"Truy phong tẩu mã" xướng thơ mời.
"Làm thân khuyển mã" đều vui tết,
"Cỡi ngựa xem hoa" cũng thảnh thơi.
"Mã thượng anh hùng" xà xuống đất,
"Long câu KỲ KÝ" tuốt lên trời.
"Tái ông thất mã" nhiều may rủi,
"Thượng mã" cùng vui kẻo phí đời !
                                    

  Đỗ Chiêu Đức.

 

 1.  
 

 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Thursday, 06 February 2014 12:59 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account